?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S51.Kushina

Chiến Liên Máy Chủ Chính Thức Mở “Chiến Khu: Khu Vực 2”

Ngày đăng: 19-06-2020

Xin chào các Nhẫn Giả của Nhẫn Giả Chi Thuật!

Vào lúc 10h00 ngày 20/06/2020 bắt đầu từ máy chủ   S46.Sai   - Nhẫn Giả Chi Thuật chính thức mở Khu vực 2 trong tính năng chiến liên máy chủ “Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh – Đỉnh Phong Tranh Bá”. Nhằm tạo điều kiện cho các Nhẫn Giả có thể tranh đấu hết sức với người chơi mới một cách công bằng trên chiến trường liên sever.
Về cách thức tham gia báo danh, khiêu chiến liên sever cũng như phần thưởng mỗi ngày và thưởng cuối mùa khiêu chiến mời các Nhẫn Gỉa tham khảo ở bài viết về tính năng: “Chiến Tinh Anh” Chi tiết tính năng tại link: https://nhangiachithuat.vn/su-kien/chien-tinh-anh-nhan-dao-chi-dinh-5.html

1. Thời gian khiêu chiến:

Ngày 21 hàng tháng bắt đầu màu giải khiêu chiến (12h00-21h59), kết thúc mùa khiêu giải vào 22h ngày 18 tháng sau.

2. Điều kiện tham gia:

Lv.72 trở lên, báo danh trước 1 ngày để hôm sau vào khiêu chiến. (Báo danh mỗi ngày)

3. Quy tắc hoạt động của tính năng:

Mỗi ngày 12h vào khiêu chiến các nhẫn giả khác trong Chiến Tinh Anh và nhận điểm ( thắng nhận 20 điểm, thua nhận 10 điểm), tích lũy điểm vào bảng xếp hạng. Khiêu chiến thắng một dãy các nhận giả khác sẽ nhận được thêm “ Khiêu chiến lệnh”, dùng “ khiêu chiến lệnh” mua vật phẩm trong “ cửa hàng lệnh “ hoặc đổi “ đá đỉnh phong”, dùng đá đỉnh phong để mua vật phẩm và tướng trong “ cửa hàng đá”.

4. Phần thưởng xếp hạng cuối mùa “ Chiến Tinh Anh” ( Sẽ phát qua thư sau khi kết thúc mùa khiêu chiến):

Thuộc tính cánh “Thiên Thủ Quan Âm” ( nguyên liệu ảo háo được 2 lần, mỗi lần 7 ngày )

Sự kiện liên quan