?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S70.Karui

[Thông Báo] Bảo Trì Hệ Thống

Ngày đăng: 05-11-2020

Thân chào các Nhẫn Giả!

Nhẫn Giả Chi Thuật xin tiến hành bảo trì hệ thống để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo các máy chủ hoạt động ổn định, xin gửi đến các Nhẫn Giả nội dung bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì (dự kiến):  16h00 đến 17h30 ngày 6.11.2020  (có thể thay đổi tùy theo tiến độ triển khai).

Nội dung : nâng cấp hệ thống.

Phạm vi : toàn bộ máy chủ.

Lưu ý: Người chơi sẽ không truy cập được vào game và trang chủ trong suốt thời gian bảo trì.

Mong các Nhẫn Giả thông cảm vì sự bất tiện này.

Chúc các Nhẫn Giả có 1 ngày vui vẻ !

Tin tức liên quan