?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S76.Ao

Hướng Dẫn Tân Thủ Naruto

Ngày đăng: 08-05-2020

Xin chào tất cả nhẫn giả của Nhẫn Giả Chi Thuật , để các nhẫn giả trải nghiệm vào thế giới ninja trong Naruto một cách đầy đủ nhất bao gồm tất cả các tính năng và hoạt động của game, dưới đây là toàn bộ chi tiết hướng dẫn người chơi tân thủ đạt 1 Chuyển Sinh trong 20 phút!!

Clip hướng dẫn tân thủ:

Khi vào game vào mục
⇒ 
chọn “Lễ bao vàng” các nhẫn giả sẽ nhận được miễn phí “VIP 6” cao quý vĩnh viễn.

VIP 6 các nhẫn giả sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt như: nhận mỗi ngày lễ kim và 1 số vật phẩm thông dụng khác, được mua ngọc ưu đãi giá 85% trong shop, được bỏ qua hoạt cảnh chiến đấu ải, mở chức năng Tất Thắng Quán Rượu, Bồi dưỡng Vĩ Thú Vàng cao cấp, Tẩy luyện nhiều, Tàng bản đồ mở sáng Lăng Mộ Đại Danh, Rèn luyện mở chức năng treo máy tự động, được sử dụng vàng và lễ kim bù đầy nguyên liệu còn thiếu trong chế tạo và nâng cấp Trang Bị và Trang Sức,…

Tiếp tục nhận “Lễ bao ngày đầu để được ninja SSS đỏ Công Chúa Hinata và các vật phẩm giá trị khác.

Vào “Đại lễ lưu trữ” nhận 999 lễ kim, 1 Thông Linh Thú Hatake Kakashi và Danh Hiệu Con Rồng Cháu Tiên

Vào “Lễ bao 7 ngày” nhận lễ bao ngày thứ 1.

Sau đó các nhân giả hãy làm nhiệm vụ chính tuyến theo hướng dẫn ban đầu khi vào game.

Khi đạt Lv.20 các nhẫn giả vào “Nhận lễ bao” và “LB đẳng cấp” để nhận quà theo Lv đạt được

Sau khi nhận xong 2 mốc Lv.10, Lv20 thì vào “Nhẫn Đội” chọn mục “Đạo cụ” để sử dụng Thuốc quân nhỏ vừa nhận và nhân vật chính sẽ lên Lv.61.

Các nhẫn giả tiếp tục vào lại mục “Nhận lễ bao” và “LB đẳng cấp” và nhận tiếp mốc Lv.20, Lv.30, Lv40, Lv50, LV60 Sau khi nhận xong thì vào “Nhẫn đội” và mục “Đạo cụ” để tiếp tục sử dụng Thuốc quân thấp để lên Lv.71.

Theo các bước như trên vào “LB đẳng cấp” nhận và dùng thuốc quân lương để lên Lv.80, rồi nhận tiếp mốc lv.80 dùng thuốc quân lương cao lên Lv.90.
Sau khi đạt Lv.90 vào “Nhẫn đội” sử dụng Thuốc Quân lương cực phẩm ở các phần “Nhận Lễ Bao“ như “Lễ Bao 7 Ngày, Đại Lễ Bao Ngày Đầu” mà các bạn đã nhận trước đó để lên Lv.120
Sau khi nhận và dùng xong tất cả thuốc quân lương sẽ lên Lv.120.

Nhận hết các phần thưởng trong “LB đẳng cấp” các nhẫn giả vào “Đột phá tiềm năng

Dùng tiềm năng hoàn cho tướng chính để chuyển sinh

Đạt Lv.6: Mở tính năng Trận hình

Vào Túi đồ để sử dụng ninja SSS đỏ Công Chúa Hinata  mà chúng ta nhận ở Đại Lễ Bao Ngày Đầu.

Sau đó vào lại Trận hình kéo Công Chúa Hinata vào Trận hình hàng sau, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ chính.

Vào Túi đồ và dùng danh hiệu Đạt Lv.32: Mở tính năng Thông linh thú

Vào Túi đồ sử dụng danh hiệu.

Vào Nhẫn đội và vào mục Danh hiệu để lựa chọn danh hiệu sử dụng.

Sau khi nhận đầy đủ các phần thưởng trên, các nhẫn giả hãy online mỗi ngày để nhận quà Online của những ngày sau đó nhé.

Ngoài ra, các nhẫn giả có thể tham khảo bài viết Giới Thiệu Các Tính Năng Cơ Bản, giúp các nhẫn giả hiểu rõ hơn thế giới Nhẫn Giả Chi Thuật, tương trợ nhiều cho các nhẫn giả trên con đường tu luyện nhẫn thuật.

Tin tức liên quan